تفاوت میان نسخه‌های «فرخ‌شهر»

جز
ویرایش Soosani (بحث) به آخرین تغییری که Iroony انجام داده بود واگردانده شد
جز (ویرایش Soosani (بحث) به آخرین تغییری که Iroony انجام داده بود واگردانده شد)
== شاعران فرخ شهر ==
 
۱- مقبل تاریخ تولد ۸۳۰ه ق –وفات ۹۱۰ه ق ۲- سالک تاریخ تولد ۱۱۰۰ ه ق وفات ۱۲۰۰ ه ق ۳- حبیب وفات ۱۲۰۰ ه ق ۴- حداد تاریخ تولد ۱۱۳۰ ه ق وفات ۱۳۰۲ ه ق ۵- صفائی تاریخ تولد ۱۲۷۲ ه ق وفات ۱۳۰۲ ه ق ۶- آصف تاریخ تولد ۱۲۷۳ ه ق ۷- وامق وفات ۱۳۴۵ ۸- مطبوع تاریخ تولد ۱۲۸۰ه ق وفات ۱۳۳۹ ه ق ۹-دانش تاریخ تولد ۱۳۰۰ ه ق وفات ۱۳۷۱ ه ق ۱۰-رفیعی تاریخ تولد ۱۳۱۶ ه ق ۱۱-شیوا تاریخ تولد ۱۲۷۸ ه ق وفات ۱۳۴۵ ه ق۱۲- امامی تاریخ تولد ۱۲۸۰ ه ق وفات ۱۳۵۰ ه ق ۱۳-فرزانه ۱۴-شایق ۱۵-کیوان ۱۶-بمیرزا ابو طالب "برجیس" وفات 1335 ۱۷-آشفته ۱۸-فروغ جلال برجیس 1367-1300 ۱۹-بینش ۲۰- میرزا قربانعلی ثابت ۲۱-خادم ۲۲-دبیر۲۳-خرم ۲۴-رفیعی ۲۵-سالم ۲۶-نسا۲۷-غمگین۲۸-لطیفی۲۹-مجنون ۳۰-محزون ۳۱-مصطفوی ۳۲-ناصر۳۳-مشرف ۳۴- سرحدی ۳۵-هجران ۳۶-سیدعباس هاتفی ۳۷-حبیب اله سپهری۳۸-دانشوری۳۹-افسرده اول ۴۰-افسرده ثانی ۴۱-خاکی ۴۲-جواد 48- تاتِ علی آقا خرمیان
 
شعری با صنعت زشت و زیبا از میرزا قربانعلی ثابت:
۱۷٬۱۹۰

ویرایش