تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

بدون خلاصه ویرایش
در فرآیند رمزخوانی، [[چیدمان (ژنتیک)|چیدمان]] [[نوکلئوتید]]ها در [[آران‌ای پیام‌رسان]] به چیدمان [[اسیدهای آمینه]] در [[پروتئین]] برگردانده می‌شوند. در این فرآیند، در واقع [[اسید نوکلئیک|اسیدهای نوکلئیک]] که [[رمز (ژنتیک)|رمز]]های یک ژن هستند در [[رناتن]] خوانده می‌شوند و از روی آن رمزها، پروتئین که از [[اسیدهای آمینه]] درست شده است، ساخته می‌شوند.
 
این فرآیند در [[درون‌یاخته]] و توسط [[رناتن|رناتن‌]]ها صورت می‌گیرد. در رمزخوانی [[آران‌ای پیام‌رسان|آران‌ای‌های پیام‌رسان]]، [[آران‌ای#انواع آران‌ایجابجایی|tRNAآران‌ای‌های جابجایی]]ها،، [[آران‌ای#انواع آران‌ای|sRNA]]ها، [[آران‌ای#انواع آران‌ای|rRNA]]ها و... شرکت دارند.
 
فرآیند رمزخوانی را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد:
 
== مرحلهٔ آغاز ==
بخش کوچک‌تر رناتن‌ در مجاورت [[رمز آغاز]] به آران‌ای پیام‌رسان متصل می‌شوند (آران‌ای‌های پیام‌رسان ساخته‌شده در هستهٔ یاخته قبلا به درون‌یاخته وارد شده‌اند). tRNA[[آران‌ای جابجایی]] وظیفهٔ حمل اسیدهای آمینهٔ آزاد در درون‌یاخته را به رناتن‌ها دارد. رناتن با توجه به رمز آغازین آران‌ای پیام‌رسانپیام‌رسان، وآران‌ای tRNAجابجایی مناسب را به آن متصل می‌کند. قانون تطبیق رمز آران‌ای پیام‌رسان و پادرمز tRNAآران‌ای جابجایی در قوانین [[ژنتیک]]ی کشف شده‌است.
 
بعد از مکمل شدن رمز و پادرمز بخش بزرگ‌تر رناتن به بخش کوچک‌تر می‌پیوندد و ساختار رناتن برای رمزخوانی کامل می‌شود.
 
== مرحلهٔ ادامه ==
هر رناتن دو جایگاه دارد. رمز و پادرمز، ابتدا وارد جایگاه اول (جایگاه P برای [[پلی‌پپتید]] در حال ساخت) و رمز و پادرمز بعدی وارد جایگاه دوم (جایگاه A) می‌شوند. بعد از قرار گرفتن رمز دوم آران‌ای پیام‌رسان در جایگاه دوم، tRNAآران‌ای جابجایی مکمل به آن متصل شده و اسید آمینه جایگاه اول به اسید آمینهٔ جایگاه دوم پیوند پپتیدی می‌دهد و رمز آغاز از جایگاه اول خارج می‌شود. حالا رناتن به اندازهٔ یک رمز بر روی آرآن‌ای پیام‌رسان به جلو حرکت می‌کند و رمز و پادرمز دوم به جایگاه اول که به تازگی خالی شده‌است وارد میشوند و رمز سوم به جایگاه دوم وارد میشود.
 
رناتن به همین ترتیب بر روی آران‌ای پیام‌رسان حرکت می‌کند و تا انتهای آن ادامه میدهد تا به رمز پایان برسد.
 
== مرحلهٔ پایانی ==
وقتی یکی از رمزهای پایان درون جایگاه A قرار گیرد، ترجمه پایان می‌پذیرد. چون هیچ tRNAآران‌ای ایجابجایی‌ای برای رمز پایان وجود ندارد و در این حال دو بخش رناتن یعنی آران‌ای پیام‌رسان و پروتئین ساخته‌شده از یکدیگر جدا می‌شوند.
 
== منبع ==