تفاوت میان نسخه‌های «سیکلواکسیژناز»

جز
ربات:برداشتن پیوند به خود
جز (ربات:برداشتن پیوند به خود)
'''آنزیم سیکلواکسیژناز'''(COX) از مهمترین [[آنزیم|آنزیمهای]] ساختاری در میان‌جی التهابی بدن یا [[پروستانوئید|پروستونوئیدها]] شامل [[پروستاگلاندین]]٬ [[پروستاسیکلین]] و [[ترومبوکسان]] است. بازداری فارماکولوژیک در برابر '''کوکس''' می‌تواند [[سمپتوم]] و نشانه‌های [[آلرژی|آلرژیک]](التهابی) و [[درد]] را از بین ببرد. عملکرد [[داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی]] بازداری از این آنزیم است.
== کارکرد آنزیم ==
[[آنزیم فسفولیپاز]] فسفولیپیدهای غشای سلول (استریفیه) را به [[اسید آراشیدونیک]] (غیراستریفیه) تبدیل می کند. سپس [[آنزیم سیکلواکسیژناز]] باعث تبدیل اسید آراشیدونیک به [[پروستاگلاندین|پروستاگلاندینH2]] می‌شود که پیش‌ساز سایر پروستاگلاندین‌هااست. [[آنزیم لیپواکسیژناز]] موجب تبدیل اسیدآرشیدونیک به [[لکوترین]]ها می‌شود. پروستاگلاندین‌ها یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تاثیر بر روی گیرنده‌های مختلف سلولی تاثیرات متنوع زیادی در بدن دارند.
 
== انواع آنزیم و مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز ==
۱۳٬۶۹۵

ویرایش