تفاوت میان نسخه‌های «تقویت‌کننده عملیاتی»

این مدار شکل موج مربعی را به شکل موج دندانه اره‌ای تبدیل می‌کند و در [[اسیلوسکوپ]] کاربرد دارد.البته در عمل باید به موازات [[خازن]] c یک [[مقاومت]] بزرگ قرار داد تا [[فیدبک]] از نقطه نظر DC برقرار باشد.
 
<math> V_{out} = \int_0^t - {V_{in} \over RC} \, dt + V_{inicialinitial} </math>
{{-}}
 
== مدار [[مشتق]] گیر ==
[[پرونده:Opampdifferentiating.png|thumb|350px|چپ|انتگرال گیر]]
۵۴

ویرایش