بالادست و پایین‌دست (دی‌ان‌ای): تفاوت میان نسخه‌ها