باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|نام باشگاه = وست برومویچ آلبیون
|تصویر =
|نام کامل = Westباشگاه Bromwichفوتبال Albionوست Footballبرومویچ Clubآلبیون
|لقب =
|تأسیس = ۱۸۷۸ ([[۱۲۵۷]] شمسی)