تفاوت میان نسخه‌های «استان شینیانگا»

== شهرستانها ==
[[Image:Shinyanga Districts.JPG|thumb|left|175px|شهرستان‌های تابعه [[استان شینیانگا]]]]
استان شینیانگا به لحاظ اداری و مدیریتی به هشت شهرستان تقسیم شده است . شهرستانهای :
 
 
* [[شهرستان‌ باردیادی]]
* [[شهرستان‌ شینیانگا روستایی]]
* [[شهرستان‌ شینیانگا شهری]]
 
 
 
{{-}}