تفاوت میان نسخه‌های «بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶»