تفاوت میان نسخه‌های «هزاردستان»

بدون خلاصه ویرایش
'''هزاردستان''' ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
هزاردستان ساخته ی مرحوم علی حاتمی است
 
* [[هزاردستان (مجموعه تلویزیونی)]]
* [[هزاردستان (تارنما)]]
کاربر ناشناس