باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|ارتفاع تونل|| ارتفاع مفید ۵/۵ متر
|-
|برآورد اولیه پروژه|| ۱۳۰ میلیارد ریالمیلیاردتومان
|-
|هزینه نهایی|| حدود ۶۰۰ میلیارد ریالمیلیاردتومان
|-
|شروع ساخت|| [[۱ اردیبهشت]] [[۱۳۷۶]] {{سخ}}
کاربر گمنام