تفاوت میان نسخه‌های «حقوق ارتباطات»

جز (ربات: حذف نویسهٔ زائد)
* حقوق مطبوعات؛
* حقوق رادیو و تلویزیون؛
* حقوق سینماوسایرمراکزنمایشی وارتباط جمعی مانندسالنهای تئاترو....
* حقوق سینما.
 
=== حقوق ارتباطات دور ===
کاربر گمنام