تفاوت میان نسخه‌های «عباس‌آقا تبریزی»

بدون خلاصه ویرایش
{{جنبش مشروطه}}
{{دیگر کاربردها|عباس}}
'''عباس‌آقا تبریزی''' (عباس‌آقا صراف آذربایجانی) قاتل [[علی اصغر اتابک]] (میرزا علی اصغرخان امین السلطان)در جریان [[جنبش مشروطه]] [[ایران]].
 
از زندگی او چیز زیادی دانسته نیست جز آن‌که از مردم [[تبریز]] بوده، پدرش حاجی محمد نام داشته و در [[تهران]] به‌کار صرافی می‌پرداخته و در بازار تهران بسیاری او را می‌شناخته‌اند.
 
گویا [[حیدر عمو اوغلی]] او را برای کشتن اتابک اعظم برگزیده و آموزش داده بود.
 
وقتی اتابک را کشت و در محاصره افتاد، تیری هم به خود زد و درگذشت. هنگام مرگ بیست و دو ساله بود. از جیب او کارتی به دست آمد که روی آن نوشته بود:
کاربر ناشناس