تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد»

۳۴ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
ابرابزار
(ابرابزار)
'''عقد''' یا '''قرارداد''' به [[توافق]] دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک [[اثر حقوقی]] را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.
 
قانونگذار [[ایران]] در ماده 183۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده استنموده‌است:" «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد"» بر این تعریف ایراداتی شده استشده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده استشده‌است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر دادهداده‌اند. اند.فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمیگیردبرمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده میشدمی‌شد تا [[اشخاص حقوقی]] را نیز شامل میشدمی‌شد.
 
* جمع عقد، عقود است.
* در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حفوق مدنىمدنی به حساب مى آىدمی‌آید.
* عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته استیافته‌است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی
 
* عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته است.از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی
== منابع ==
{{انبار-رده|Contracts}}
* دکتر لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی
* دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1ج۱
* [http://www.tafatton.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?383.last سایت حقوقی تفطن/تعریف عقد]
 
 
[[رده:حقوق مدنی]]
۱۹٬۷۵۱

ویرایش