تفاوت میان نسخه‌های «حسین شکویی»

* [http://www.urbanmanagement.ir به فراخور مقالات مرتبط دکتر شکوئی با مباحث شهری به سایت مرجع مدیریت شهری مراجعه نمایید]
 
[[رده:جغرافی‌دانان اهل ایرانتبریز|شکوئی]]
[[رده:مترجمان اهل ایرانتبریز|شکوئی]]
[[رده:استادان دانشگاه تبریز|شکوئی]]
[[رده:استادان دانشگاه تربیت مدرس|شکوئی]]
[[رده:دارندگان سمت استاد در دانشگاه‌های ایران|شکوئی]]
[[رده:برگزیدگان همایش چهره‌های ماندگار|شکوئی]]
[[رده:اهالی تبریز|شکوئی، حسین]]{{ترتیب:شکویی، حسین}}