باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏ساختمان‌های دولتی و آموزشی: حذف قسمت‌های نامرتبط به خیابان جمهوری اسلامی
 
==== ساختمان‌های دولتی و آموزشی ====
بسیاری از [[ساختمان‌های دولتی شهر تهران|ساختمان‌های دولتی]] و [[ساختمان‌های آموزشی شهر تهران|آموزشی]] نیز در این دوره ساخته‌شدند که بیشینهٔ آن‌ها تاثیرگرفته از شیوهٔ [[معماری نئوکلاسیک خردگرا]] بودند. بیش‌تر ساختمان‌های آغازین [[دانشگاه تهران]] که تحت تاثیر [[معماری فرانسه]] بودند به این شیوه طراحی شدند. آثار [[اندره گدار]] و [[ماکسیم سیرو]]، از معماران فرانسوی ساکن [[ایران]] و نیز بعضی از آثار [[محسن فروغی]]، معمار [[ایرانی]] آن عصر، به این شیوه طراحی شدند. ساختمان‌های [[دانشکده حقوق دانشگاه تهران|دانشکده حقوق]]، [[دانشکده ادبیات دانشگاه تهران|ادبیات]] و [[دانشکده پزشکی دانشگاه تهران|پزشکی]] از جملهٔ ساختمان‌های متاثر از این شیوه می‌باشند.
 
ساختمان‌های بسیاری در خیابان جمهوری اسلامی و [[خیابان لاله‌زار|لاله‌زار]] چون [[مهمان‌سرای لاله]]، [[مدرسه اتفاق|مدرسهٔ اتفاق]] در [[خیابان انقلاب]] و ساختمان‌های تجاری نبش [[خیابان انقلاب|انقلاب]] و [[خیابان صبا|صبا]]، که قسمتی از دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران است و خیلی از بناهای [[خیابان انقلاب]] (که در زمان رضاشاه، نخستین خیابان اصلی به شیوهٔ اروپایی بوده‌است)، همگی تحت تاثیر [[مکتب هنر نو]] بوده‌اند.