کتابخانه ملی چین: تفاوت میان نسخه‌ها

گسترش
(گسترش)
سلف '''کتابخانه ملی کتابخانهچین''' سلطنتیدر غرب شهر [[پکن]] بودهپایتخت است[[چین]] قرار کهدارد. این کتابخانه با گردآوری آثار کتابخانه سلطنتی پکن در سال 19121909 تاسیس شد . علاوه بر کتابهایی که از کتابخانه سلطنتی به ارث برد کتابخانه ملی زمان بازگشایی هم تعداد زیادی از انتشارات مهم را از طرق اهدا از دولت دریافت نمود که پایه ای برای مجموعه کتابخانه محسوب می شد. تا سال 1949 مجموعه ای کمی بیش از 1400000 جلد با 120 کارمند داشت.کتابخانه زیر نظر وزارت فرهنگ چین است و به صورت کتابخانه تحقیقاتی وسیعی وظایف کتابخانه ملی را که سراسر دنیا اجرا می شود، انجام می دهد<ref>دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی/پوری سلطانی</ref>.
==کتابخانه ملی چین==
 
سلف کتابخانه ملی کتابخانه سلطنتی پکن بوده است که در سال 1912 تاسیس شد . علاوه بر کتابهایی که از کتابخانه سلطنتی به ارث برد کتابخانه ملی زمان بازگشایی هم تعداد زیادی از انتشارات مهم را از طرق اهدا از دولت دریافت نمود که پایه ای برای مجموعه کتابخانه محسوب می شد.تا سال 1949 مجموعه ای کمی بیش از 1400000 جلد با 120 کارمند داشت.کتابخانه زیر نظر وزارت فرهنگ چین است و به صورت کتابخانه تحقیقاتی وسیعی وظایف کتابخانه ملی را که سراسر دنیا اجرا می شود، انجام می دهد<ref>دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی/پوری سلطانی</ref>.
{{پانویس}}
=منابع=
{{پانویس}}
سلطانی، پوری/دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
 
==پیوندها==
* وبگاه رسمی [http://www.nlc.gov.cn/old/old/newpages/english/situation/index.htm کتابخانه ملی چین]
 
[[en:National Library of China]]