تفاوت میان نسخه‌های «اسید سیلیکوتنگستیک»

درون‌ریزی خودکار مقاله‌ها - به بالا اضافه شد
(درون‌ریزی خودکار مقاله‌ها - به بالا اضافه شد)
{{chembox
| verifiedrevid = 265525611
| ImageFile =
<!-- | ImageSize = 200px -->
| ImageName =
| IUPACName =
| OtherNames = Tungstosilicic acid
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| CASNo = 12027-38-2
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| CASOther = <br/>12027-43-9 (hydrate)
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = H<sub>4</sub>[W<sub>12</sub>SiO<sub>40</sub>]
| MolarMass = 2878.2 g/mol
| Appearance =
| Density =
| Solubility =
| MeltingPt =
| BoilingPt =
| pKa =
}}
| Section3 = {{Chembox Structure
| Coordination =
| CrystalStruct =
| Dipole = zero
}}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS =
| EUIndex = Not listed
| MainHazards =
| FlashPt = Non-flammable
| RPhrases =
| SPhrases =
}}
| Section8 = {{Chembox Related
| Function = [[heteropoly acid]]
| OtherFunctn = [[اسید فسفوتنگستیک]]
| OtherCpds = [[تنگستن تری‌اکسید]]<br/>[[تنگستیک اسید]]
}}
}}
'''اسید سیلیکوتنگستیک''' {{انگلیسی|Silicotungstic acid}} با [[فرمول شیمیایی]] H<sub>۴</sub>[W<sub>۱۲</sub>SiO<sub>۴۰</sub>] یک [[ترکیب شیمیایی]] است. که [[جرم مولی]] آن ۲۸۷۸٫۲ g/mol می‌باشد.
==جستارهای وابسته==
۱۷۱٬۳۱۲

ویرایش