پالمیتولئیک اسید: تفاوت میان نسخه‌ها

درون‌ریزی خودکار مقاله‌ها - به بالا اضافه شد
جز (ربات:تائید گروه مجوز دهندگان ربات)
(درون‌ریزی خودکار مقاله‌ها - به بالا اضافه شد)
{{chembox
| verifiedrevid = 429951085
|ImageFile=Palmitoleic acid.svg
|ImageSize=200px
|IUPACName=hexadec-9-enoic acid
|OtherNames=Palmitoleic acid<br>''cis''-Palmitoleic acid<br>9-''cis''-Hexadecenoic acid<br>C16:1 ([[اسید چرب]])
|Section1= {{Chembox Identifiers
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| CASNo=373-49-9
| PubChem = 445638
| ChemSpiderID = 393216
| SMILES = O=C(O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
| InChI = 1/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
| InChIKey = SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLBE
| StdInChI = 1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
| StdInChIKey = SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
}}
|Section2= {{Chembox Properties
| Formula=C<sub>16</sub>H<sub>30</sub>O<sub>2</sub>
| MolarMass=254.408
| Appearance=
| Density=0.894 g/cm³
| MeltingPt=-0.1 °C
| BoilingPt=
| Solubility=
}}
|Section3= {{Chembox Hazards
| MainHazards=
| FlashPt=
| Autoignition=
}}
}}
'''پالمیتولئیک اسید''' {{انگلیسی|Palmitoleic acid}} با [[فرمول شیمیایی]] C<sub>۱۶</sub>H<sub>۳۰</sub>O<sub>۲</sub> یک [[ترکیب شیمیایی]] با [[پاب‌کم|شناسه پاب‌کم]] ۴۶۶۸ است. که [[جرم مولی]] آن ۲۵۴٫۴۰۸ g/mol می‌باشد.
==جستارهای وابسته==
۱۷۹٬۶۴۵

ویرایش