تفاوت میان نسخه‌های «صمد سرداری‌نیا»

+بایگانی منابع
(+بایگانی منابع)
| نشانی= http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8701240098
| تاریخ بازدید= ۲۵ نوامبر ۲۰۰۸
|نشانی بایگانی= http://www.webcitation.org/67b6qSuwC|تاریخ بایگانی=۱۲ می ۲۰۱۲ }}
}}
* {{یادکرد وب
| عنوان=زندگینامه: صمد سرداری‌نیا (۱۳۱۹-۱۳۸۷)
| نشانی= http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=50730
| تاریخ بازدید= ۲۵ نوامبر ۲۰۰۸
|نشانی بایگانی= http://www.webcitation.org/67b6k54ML|تاریخ بایگانی=۱۲ می ۲۰۱۲ }}
}}
</small>