تفاوت میان نسخه‌های «تکیه‌گاه»

۴۲ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
جز
بهبود جایگاه نگاره‌ها
جز (بهبود جایگاه نگاره‌ها)
 
== تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی) ==
[[پرونده: Hinged support (real).svg|بندانگشتی|شکل واقعی تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی)]]
[[پرونده: Hinged support reaction.svg|بندانگشتی|نمایش ترسیمی تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی) به همراه بردارهای واکنش تکیه‌گاه]]
'''تکیه‌گاه مفصلی ثابت''' یا '''تکیه‌گاه لولایی''' {{انگلیسی|Hinged Support}} نوعی از تکیه‌گاه‌است که از تغییر مکان نقطهٔ تکیه‌گاهی (در [[فضا]] و یا در [[صفحه]]) جلوگیری به عمل می‌آورد، ولی هیچ گونه [[مقاومت مصالح|مقاومتی]] در برابر [[دوران (فیزیک)|دوران]] سازه، حول محورهای تکیه‌گاه ندارد. بنابر این چنانچه سازه‌ای به این نوع تکیه‌گاه متکی باشد، در مقابل چرخش آن حول محورهای پایه، هیچ گونه لنگر واکنشی ایجاد نمی‌شود و به علت محدود شدن سه امتداد حرکت در فضا و دو امتداد حرکت در صفحه، درحالت کلی سه مؤلفهٔ واکنش تکیه‌گاهی در فضا و در حالت خاص دو مؤلفهٔ واکنش تکیه‌گاهی در صفحه ایجاد می‌شود.
[[پرونده: Hinged support (real).svg|بندانگشتی|وسط|شکل واقعی تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی)]]
[[پرونده: Hinged support reaction.svg|بندانگشتی|وسط|نمایش ترسیمی تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی) به همراه بردارهای واکنش تکیه‌گاه]]
 
== تکیه‌گاه مفصلی متحرک (غلتکی) ==
[[پرونده: Movable support (real).svg|بندانگشتی|شکل واقعی تکیه‌گاه مفصلی متحرک (غلتکی)]]
[[پرونده: Movable support reaction.svg|بندانگشتی|نمایش ترسیمی تکیه‌گاه مفصلی متحرک (غلتکی) به همراه بردار واکنش تکیه‌گاه]]
'''تکیه‌گاه غلتکی''' {{انگلیسی|Roller Support}} یا '''تکیه‌گاه مفصلی متحرک''' {{انگلیسی|Movable Support}} کاملاً شبیه تکیه‌گاه لولایی است، با این تفاوت که نسبت به آن [[درجه آزادی (مکانیک)|درجهٔ آزادی]] بیشتری دارد. این درجهٔ آزادی، همان [[حرکت (فیزیک)|حرکت]] پایه در امتداد حرکت غلتک‌هاست. در واقع در این نوع تکیه‌گاه‌ها تنها یک امتداد حرکت محدود می‌شود و در نتیجه واکنش تکیه‌گاهی ایجاد شده، در امتدادی است که از حرکت پایه در آن امتداد جلوگیری شده‌است. این واکنش تکیه‌گاهی، عمود بر امتداد قابل حرکت تکیه‌گاه‌است که از مرکز [[لولا|مفصل]] هم می‌گذرد.
[[پرونده: Movable support (real).svg|بندانگشتی|وسط|شکل واقعی تکیه‌گاه مفصلی متحرک (غلتکی)]]
[[پرونده: Movable support reaction.svg|بندانگشتی|وسط|نمایش ترسیمی تکیه‌گاه مفصلی متحرک (غلتکی) به همراه بردار واکنش تکیه‌گاه]]
 
== تکیه‌گاه گیردار ==
[[پرونده: Fixed support (real).svg|بندانگشتی|شکل واقعی تکیه‌گاه گیردار]]
[[پرونده: Fixed support reaction.svg|بندانگشتی|نمایش ترسیمی تکیه‌گاه گیردار به همراه بردارهای واکنش تکیه‌گاه]]
در صفحه، '''تکیه‌گاه گیردار''' {{انگلیسی| Fixed Support}} از حرکت نقطهٔ تکیه‌گاهی در امتداد [[دستگاه مختصات دکارتی|محورهای x و y]] و همچنین از [[دوران (فیزیک)|دوران]] جسم حول نقطهٔ تکیه‌گاهی جلوگیری می‌کند. بنابر این سه مؤلفهٔ واکنش تکیه‌گاهی در این نوع تکیه‌گاه ایجاد می‌شود.
[[پرونده: Fixed support (real).svg|بندانگشتی|وسط|شکل واقعی تکیه‌گاه گیردار]]
[[پرونده: Fixed support reaction.svg|بندانگشتی|وسط|نمایش ترسیمی تکیه‌گاه گیردار به همراه بردارهای واکنش تکیه‌گاه]]
 
== تکیه‌گاه ارتجاعی (فنری) ==