تفاوت میان نسخه‌های «وب‌نوشت عکسی»

حذف اطلاعات تبلیغاتی
جز (ربات:تبدیل ناقص به خرد)
(حذف اطلاعات تبلیغاتی)
 
برای فتوبلاگ شاید بتوان در فارسی برابر «عکس‌نما» را قرار داد.
 
== نرم‌افزارها و سایت‌های مدیریت فوتوبلاگ ==
 
[http://javanblog.com جوان بلاگ]
 
[http://www.pixelpost.org پیکسل پست]
 
[http://folderblog.org/ فولدر بلاگ]
 
[http://pictorialis.wltc.net/ پیکتوریالیس]
 
[http://www.virtualvenus.org/wiki/view/MT/PhotoBlogTutorials مووبل تاییپ]
 
[http://wiki.photoblogs.org/wiki/Photoblog_Software لیست کلی]
 
[http://wiki.photoblogs.org/wiki/Photoblog_Hosting میزبانی فوتوبلاگ]
 
== جستارهای وابسته ==