باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی
* [http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=98267146339&ref=ts ADAB FACEBOOK PAGE]
 
[[Categoryرده:اهالی سنندج]]
[[Categoryرده:اهالی سنندج]]
[[رده:نمایندگاناهالی مجلس ایرانسنندج]]
[[رده:مهندسان عمران اهل ایران]]
[[Category:اهالی سنندج]]
[[رده:زادگان ۱۹۴۵ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان ۲۰۰۷ (میلادی)]]
[[رده:سیاست‌مداران کرد|ادب، بهاءالدین]]
[[رده:اهالی سنندج|ادب، بهاءالدین]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۸۶|ادب، بهاءالدین]]
[[رده:زادگاندرگذشتگان ۱۹۴۵۲۰۰۷ (میلادی)]]
[[رده:زادگان ۱۳۲۴|ادب، بهاءالدین]]
[[رده:نمایندگانزادگان سنندج۱۹۴۵ در مجلس(میلادی)]]
[[رده:سیاست‌مداران کرد|ادب، بهاءالدین]]
[[رده:مهندسان عمران اهل ایران]]
[[رده:نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی]]
[[رده:نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی]]
[[رده:نمایندگان سنندج در مجلس]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر]]
[[رده:نمایندگان مجلس ایران]]
 
[[en:Bahaedin Adab]]