تفاوت میان نسخه‌های «درخت پوشای کمینه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ سال پیش
 
== الگوریتم سولین ==
در الگوریتم سولین برای هر گره یال با کمترین هزینه که از آن ع بورعبور می‌کند را رسم می کنیم . در مرحله بعد، گراف به مؤلفه‌هایی تقسیم می‌شود و یالی انتخاب می‌گردد که با کمترین هزینه دو مؤلفه گراف را به همدیگر متصل نماید با شرط عدم وجود دور در گراف. آنقدر این مراحل را ادامه می دهیم تا درخت پوشای کمینه حاصل شود.
{{برنامه‌نویسی-خرد}}
 
== منابع ==
 
کاربر ناشناس