تفاوت میان نسخه‌های «سامانه جرم‌متغیر»

جز
ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
{{میان‌ویکی-نیاز}}
----
اکثرا در مسائل فیزیک راجع به وضعیت‌هایی بحث می‌شود که در آنها جرم اشیا مورد نظر در خلال حرکت ثابت است, در حالی که در بسیاری از موارد چنین نیست. مانند ''قطرات باران'' که در حین سقوط قطره‌های ریزتر را جمع می‌کنند, که به افزایش جرمشان می‌انجامد. '''[[موشک|موشک‌ها]]‌ها''' با سوزاندن سوخت خود و با بیرون دادن گازهای حاصل خودشان را به جلو می‌رانند. به این ترتیب موشک‌ها در حین شتاب گرفتن جرم از دست می‌دهند, و این تغیر جرم بر حرکتشان تاثیر می‌گذارد.
 
==معادله سرعت==
در این‌جا [[معادله دیفرانسیل|معادله دیفرانسیلی]]ی عمومی را به دست می‌آوریم که حرکت چنین اشیایی را توصیف می‌کند.
<br />
[[موشک|موشکی]]ی که جرم اولیه‌ی آن به اضافه جرم سوخت مصرف نشده <math>m_0</math> است و در یک لحظه که جرم آن <math>m</math> باشد سرعت در آن لحظه از رابطه زیر قابل محاسبه است.
<center>
<math>v = v_0 + V.ln\frac{m_0}{m}</math>
که در آن <math>m_0</math> جرم اولیه‌ی موشک, <math>v_0</math> سرعت اولیه, و همچنین <math>m</math> جرم در هر زمان و <math>v</math> سرعت در هر لحظه است. <math>V</math> نیز سرعت پرتاب شدن سوخت نسبت به موشک است.
 
به دلیل ماهیت تابع [[لگاریتم|لگاریتمی]]ی, لازم است نسبت جرم سوخت به جرمی که موشک حمل می‌کند خیلی بزرگ باشد تا به سرعت زیادی برسد که برای پرتاب ماهواره‌ها ضروری است.
===پرتاب ماهواره به دور زمین از پایگاه کِلپ کاناورال===
سرعت ماهواره در مداری دایره‌ای در نزدیکی زمین حدود 8 کیلومتر بر ثانیه است. ماهواره‌ها به سمت شرق پرتاب می‌شوند تا از چرخش زمین حول محور خودش بهره گرفته‌شود. برای نقطه‌ای در نزدیکی خط استوا, سرعت چرخشی تقریبا عبارت است از
{{پانویس}}
==منابع==
* مکانیک تحلیلی/ گرانت فولز,فولز، جورج کسیدی/ ترجمه جعفر قیصری/ مرکز نشر دانشگاهی
 
[[رده:فیزیک]]
[[رده:حرکت]]
[[رده:دینامیک]]
[[رده:فیزیک]]
[[رده:مکانیک]]
[[رده:مکانیک آماری]]