باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن الگو تقسیمات کشوری
در امریکا به مسئول یک ایالت فرماندار گفته می‌شود. واژه‌های انگلیسی governor و gubernatorial در فارسی به فرماندار و فرمانداری ترجمه می‌شوند.
 
| align="center" | [[بخش (=تقسیمات کشوری)|بخش]]==
{| class="wikitable"
! '''واحد {{تقسیمات کشوری ایران''' }}
! '''مسئول'''
! '''نهاد مربوطه'''
|-
| align="center" | [[استان]]
| align="center" | استاندار
| align="center" | [[استانداری]]
|-
| align="center" | [[شهرستان]]
| align="center" | فرماندار
| align="center" | [[فرمانداری]]
|-
| align="center" | [[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]]
| align="center" | بخشدار
| align="center" | [[بخشداری]]
|-
| align="center" | [[دهستان]]
| align="center" | دهدار
| align="center" | [[دهداری]]
|-
| align="center" | [[شهر]]
| align="center" | شهردار
| align="center" | [[شهرداری]]
|-
| align="center" | [[روستا]]
| align="center" | دهیار
| align="center" | [[دهیاری]]
|}
 
{{خرد}}
[[رده:تقسیمات کشوری]]