سفرنامه‌نویسان انگلیسی و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بیشترین سفرنامه ها از سفر به ایران به [[انگلیسی]] ها اختصاص دارد البته [[روسها]] ، [[فرانسوی]] ها، پرتغالی ها و دیگران هم سفرنامه هایی از ایران دارند اما یا ترجمه نشده است و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
جالب اینکه همه این سفر نامه نویسان اشاره به [[خلیج فارس]] (Persian gulf) و مسائل آن دارند.
 
#- آرمسترانگ، تي. بي. خاطرات سفر به ميدانهاي جنگ اخير روسيه و ترکيه، لندن 1831
#- آرنولد، آرتور، مسافرت در سرتاسر ايران با کاروان، 2 جلد، لندن 1877
#- آلکوک، توماس، مسافرتهايي در روسيه، ايران، ترکيه و يونان در سالهاي 29-1828، لندن 1831
#- استاک، ادوارد، شش ماه در ايران، 2 جلد، لندن 1882
#- استاکلر، جواشيم هيوارد، پانزده ماه سفر زيارتي در جاده هاي مالرو خوزستان و ايران در سالهاي 32-1831، 2 جلد، لندن 1832
#- استرن، هنري، غروب آفتاب در شرق، با يادداشتهايي توراتي، تاريخي و آماري درباره اشخاص و اماکن که در خلال مأموريتي نزد يهوديان ايران و کردستان و ميانرودان تهيه شده است، لندن 1854
#- استيوارت، چارلز ادوارد، در سراسر ايران با لباس مبدل، لندن 1911
#- استوارت، چارلز، يادداشهاي اقامت در شمال ايران و ايالات مجاور آن در ترکيه، لندن 1854
#- اوزلي، سرويليام، مسافرت در کشورهاي گوناگون شرقي بويژه ايران، 3 جلد، لندن 23-1819
#- ايستويک، ادوارد، خاطرات سه سال اقامت يک ديپلمات در ايران، 2 جلد، لندن 1861
#- باکينگهام، جورج سيلک، سفرهايي به آشور، مادو پارس، لندن 1829
#- براون، ادوارد. ج.، انقلاب ايران 1909-1906، لندن 1910 ( به فارسي ترجمه شده است)
** تاريخ ادبي ايران، 4 جلد، کمبريج 1924-1902 (به فارسي ترجمه شده است)
** يک سال در ميان ايرانيان، لندن 1893 (به فارسي ترجمه شده است)
** برنز، آلکساندر، سفر بخارا، 3 جلد، لندن 1834
** بريجز، سر هارفورد جونز، شرح مذاکرات سفارت اعليحضرت پادشاه انگلستان در دربار ايران در سالهاي 1811- 1807، لندن 1834
#- بينينگ، رابرت، يادداشتهاي سفر به ايران و سيلان و نقاط ديگر، 2 جلد، لندن 1857
#- بيشاپ، ايزابلا، مسافرت به ايران و کردستان، 2 جلد، لندن 1891
#- بيکر، والنتاين، ابرهايي در شرق، لندن 1876
#- پاتينجر، هنري، مسافرت در بلوچستان و سند، لندن 1816 (به فارسي ترجمه شده است)
#- پرايس، ويليام، يادداشتهاي روزانه سفارت انگليس در ايران، لندن 1832
#- پورتر، رابرت کر، مسافرت در گرجستان، ايران، ارمنستان، بابل قديم و نقاط ديگر در سالهاي 1817، 1818، 1819، 1820، 2 جلد، لندن 1821
#- جانسون، جان، سفر به انگلستان از راه ايران، گرجستان، روسيه، لهستان و پروس در سال 1817، لندن 1818
#- ديوراند، ليدي الا، گردش پاييزي در غرب ايران، لندن 1902
#- ريچ، کلاديوس، تفصيل اقامت در کردستان و شرح ديدار از شيراز و تخت جمشيد، 2 جلد، لندن 1836
#- ساويج لندور، آرنولد، از اين سو به آن سوي سرزمين مورد طمع، 2 جلد، لندن 1902
** سايکس، الا کنستانس، ايران و مردمان آن، لندن 1910
** داستانهايي شاهنامه يا افسانه هاي کهن ايران، لندن 1901
** قصه هاي کاروانسراي؛ داستان خان، فيلادلفيا، 1833 (داستان تخيلي)
** ـ عقاب سياه؛ داستان ترکمني، لندن 1844 (داستان تخيلي)
ـــــــــــــــ# قزلباش، داستان خراساني، 3 جلد، لندن 1828 (داستان تخيلي)
ـــــــــــــــ# ماجراجوي ايراني، 3 جلد، لندن 1830، (داستان تخيلي)
ـــــــــــــــ# مسافرتها و ماجراها در ايالات ايراني در کرانه جنوبي درياي مازندران، لندن 1826
** سفرهايي در کردستان، ميانرودان و نقاط ديگر شامل توصيف بخشهايي از اين سرزمينها که هنوز اروپاييان کشف نکرده اند، 2 جلد، لندن 1840
#- کانالي، آرتور، سفر زميني از انگلستان به شمال هند از راه روسيه، ايران و افغانستان، 2 جلد، لندن 1834
#- کرزن، جورج ناتانيل، ايران و قضيه ايران، 2 جلد، لندن 1892 (به فارسي ترجمه شده است)
#- گلداسميد، فردريک جان، ايران شرقي: شرح مسافرت هيأت مرزي ايران در سالهاي 72-1870، 2 جلد، لندن 1876
#- تلگراف و مسافرت: شرح تأسيس و گسترش ارتباطات تلگرافي بين انگلستان و هند، لندن 1874
#- لامسدن، توماس، مسافرت از ميراث در هند تا انگلستان از راه افغانستان، ايران، ارمنستان، گرجستان، روسيه، اتريش، سوئيس و فرانسه در سالهاي 20- 1819، لندن 1822
#- لايارد، هنري، ماجراهاي اوليه در ايران، عيلام و بابل، 2 جلد، 1887 (به فارسي ترجمه شده است)
#- مارش، هيپيسلي کانليف، سفري به ديار اسلام: مسافرت به ايران و افغانستان و هند از راه مشهد، هرات و قندهار، لندن 1877
#- مالکوم، سرجان، تاريخ ايران، 2 جلد، 1815 (به فارسي ترجمه شده است)
** طرحهايي از ايران، 2 جلد، لندن 1828
#- ماني، رابرت کاتن، خاطره هايي از يک گردش در ايران در سالهاي 1824 و 1825، لندن 1828
- مکدونالد، رابرت، روايت شخصي از سفر نظامي در ترکيه و ايران، لندن 1859
- مکدونالد کينر، جان، يادداشتهايي درباره اوضاع جغرافيايي امپراتوري ايران، لندن 1813