تفاوت میان نسخه‌های «انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه (۲۰۱۲)»

بدون خلاصه ویرایش
| نقشه =
| توضیح نقشه =
| تصویر نقشه۲ = 2012 French presidential election - Second round - Majority vote (Metropolitan France, communes).svg
| اندازه نقشه۲ = 300پیکسل
|توضیح نقشه۲ = نتایج به تفکیک کمون{{سخ}}{{Legend|#ff8080|فرانسوا اولاند}}{{سخ}}{{Legend|#0066cc|نیکلا سارکوزی}}
| تصویر نقشه۳ = 2012 France 2012 round2 cartogram.png
| اندازه نقشه۲ = 300پیکسل
|توضیح نقشه۲ = [[نقشه‌نگاری|نقشه‌نگاشت]] نتیجه‌ها {{سخ}}{{Legend|pink|فرانسوا اولاند}}{{سخ}}{{Legend|blue|نیکلا سارکوزی}}
<!-- زیرآمد -->
| عنوان = دور دوم
| توضیح نقشه = به تفکیک شهرستان
|تصویر نقشه۲ = 2012 French presidential election - First round - Majority vote (Metropolitan France, communes).svg
|توضیح نقشه۲ = نتایج به تفکیکیتفکیک کمون{{سخ}}{{Legend|#ff9900|فرانسوا بایرو}}{{سخ}}{{Legend|#8040C0|نیکلا دوپون انیان}}{{سخ}}{{Legend|#ff8080|فرانسوا اولاند}}{{سخ}}{{Legend|#00c000|اوا ژولی}}{{سخ}}{{Legend|#۴۰۴۰۴۰|مارین لوپن}}{{سخ}}{{Legend|#dd0000|ژان لوک مانشن}}{{سخ}}{{Legend|#0066cc|نیکلا سارکوزی}}
<!-- زیرآمد -->
| عنوان = رئیس‌جمهور