تفاوت میان نسخه‌های «قایق‌رانی»

۲۲ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
{{دیگر کاربردها|BFD}}
[[پرونده:Freiheitu.jpg|thumb]]
'''قایق‌رانی''' نوعی [[ورزش]] و [[سرگرمی]] است که با انواع متفاوتی از [[قایق]] در رشته‌های [[قایق‌رانی آبهای آرام]]، [[کانو پولو]]، راندن [[قایق اژدها]]، راندن [[قایق بادبانی]]، [[قایق‌رانی آبهایآب‌های خروشان]] و [[روئینگ]] انجام می‌شود. رشته آبهای آرام شامل رشته‌های [[کایاک]] و [[کانو]]ی ۱، ۲، ۳ و ۴ نفره استنفره‌است.
در حقیقت، مسابقات قایقرانی آبهایآب‌های آرام، نامی متداول برای دو گونه از قایقها،قایق‌ها، یعنی کایاک و کانوست . رشته کایاک با حرف و مواد کایاک یک نفره (K1)، کایاک دو نفره (K2) و کایاک چهارنفره (K4) شناخته می‌شود . رشته کانو با حرف C و مواد کانوی یک نفره (C1)، کانوی دو نفره (C2) و کانوی چهار نفره ( C4) شناخته می‌شود .
 
قایق کایاک با پاروی دوکفه، در حالی که قایق ران در وضعیت نشسته قرار دارد، هدایت می‌شود . قایق رانان قایقهای کانوی کانادایی نیز با پاروهای تک کفه و در وضعیت زانو زده قایقهای خود را به جلو سوق می دهندمی‌دهند . پاروها تحت هیچ شرایطی بر روی قایقها متصل نمی شوند،نمی‌شوند، به سخن دیگر، آزادی عمل در آن سلب نمی شودنمی‌شود.
 
مسابقات قایقرانی، ورزشی تکنیکی است که شامل حرکات موزون متقارن ( کایاک) یا نامتقارن ( کانو) است. این مسابقات را می توان در هر یک از فواصل زیر سازمان دهی کرد.
 
برای مردان:کایاک یک نفره (K1)، کایاک دونفره( K2) و کایاک چهارنفره (K4).
 
کانوی یک نفره(C1)، کانوی دونفره (C2) و کانوی چهارنفره (C4).
 
برای زنان: کایاک یک نفره (K1)، کایاک دونفره( K2) و کایاک چهارنفره (K4).
 
جدیدا فدراسوین جهانی قایقرانی ICf در نظر دارد رشته کانوکانادایی را هم برای زنان برگزار نماید زیرا در برخی از کشورها مسابقات رشته کانوکانادایی زنان انجام می شودمی‌شود.
 
هیچ گونه مسابقه ایمسابقه‌ای برای مردان و زنان، به صورت مختلط وجود ندارد. فواصل رسمی تایید شده از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی(ICF) عبارتند از: 200متر، 500متر،1000 متر و 5000متر که برای مردان و زنان مشابه استمشابه‌است.
 
مسابقات فعلی، در بازی‌های المپیک، در 12 ماده، در مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان، در 27ماده و در مسابقات قهرمانی جهان جوانان، در 17 ماده برگزار می شودمی‌شود.
 
==منابع==
[منبع: فدراسیون قایقرانی ایران]
[http://www.icf.ir فدراسیون قایقرانی ایران]