تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

جز
ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی
(جز)
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
سلسله هاشمی,هاشمی، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] سنی است.
 
==شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمی==
این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به [[شریف حسین]] محسوب می شوند که امیر و حکمران حجاز بود. [[شریف حسین]] پس از فروپاشی امپراطوری [[عثمانی]]، قدرت بیشتری گرفت.
 
بعد از جنگ جهانی اول، سرزمینهایی مانند عراق و اردن و فلسطین تحت قیومیت انگلیس قرار گرفت. فرزندان [[شریف حسین]] با حمایت انگلیس، دولت های جدیدی را در [[عراق]] و [[اردن]] پایه ریزی نموده و حکم رانی کردند.
[[فیصل اول]] پسر سوم [[شریف حسین]] اولین پادشاه عراق مدرن و بنیانگذار سلسله هاشمی در عراق بود. پس از او، فرزندش [[غازی]] به عنوان پادشاه، حکومت عراق را در دست گرفت.
آخرین پادشاه این سلسله در عراق [[فیصل دوم]] فرزند [[ملک غازی]] بود که با کودتای ۱۹۵۸ از قدرت برکنار شد. پس از کودتا، فیصل دوم همراه با ولیعهدش و نخست وزیر ([[نوری سعید]]) همگی به طرز فجیعی اعدام شدند.
بعد از این کودتا,کودتا، در عراق جمهوری اعلام شد,شد، ولی تا [[حمله آمریکا به عراق]] دیکتاتوری و تحت تسلط اعراب سنی ماند.
 
==سلسله هاشمی در اردن==
==پادشاهان ==
''' در عراق'''
* [[فیصل اول]]
* [[غازی اول]]
* [[فیصل دوم]]
 
'''در اردن'''
* [[عبدالله اول]]
* [[طلال بن عبدالله|ملک طلال]]
* [[ملک حسین]]
* [[ملک عبدالله دوم]]
 
[[رده:علویان]]
[[رده:تاریخ عربستان سعودی]]
[[رده:تاریخ اردن]]
[[رده:تاریخ عراق]]
[[رده:تاریخ عربستان سعودی]]
[[رده:خاندان هاشمی]]
[[رده:علویان]]
[[رده:هلال حاصلخیز]]