سفرنامه‌نویسان انگلیسی و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پانویس}}
 
سفرنامه های انگلیسی ها به ایران،ایران،نويسنده : [[سردنيس رايت ]] ترجمه: دکتر [[عبدالرضا هوشنگ مهدوي]]
*[[اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان]]
نويسنده : سردنيس رايت
ترجمه: دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوي