تفاوت میان نسخه‌های «الگو:جعبه اطلاعات سرب»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی year > سال
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Electron capture > گیراندازی الکترون)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی year > سال)
|isotopes=
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=204 | sym=Pb
| na=1.4% | hl=>1.4×10<sup>17</sup> [[yearسال|y]]
| dm=[[alpha emission|Alpha]] | de=2.186 | pn=200 | ps=[[mercury (element)|Hg]]}}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=205 | sym=Pb
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=1.53×10<sup>7</sup> [[yearسال|y]]
| dm=[[گیراندازی الکترون|Epsilon]] | de=0.051 | pn=205 | ps=[[تالیم|Tl]]}}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=206 | sym=Pb | na=24.1% | n=124}}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=208 | sym=Pb | na=52.4% | n=126}}
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=210 | sym=Pb
| na=[[Trace radioisotope|trace]] | hl=22.3 [[yearسال|y]]
| dm1=[[alpha emission|Alpha]] | de1=3.792 | pn1=206 | ps1=[[mercury (element)|Hg]]
| dm2=[[Beta emission|Beta]] | de2=0.064 | pn2=210 | ps2=[[بیسموت|Bi]]}}
۳٬۹۸۴٬۵۹۲

ویرایش