تفاوت میان نسخه‌های «کاربردهای مشتق»

جز (ویرایش 78.29.238.241 (بحث) واگردانده شد به آخرین تغییری که Optional انجام داده بود)
== رسم نمودار ==
پیدا کردن بازه‌هایی که در آن مشتق ویژگی خاصی مثلاً مثبت بودن، عددی خاص مثل صفر بودن یا از درجه خاصی بودن تابع مشتق یا ... دارد، در رسم نمودار اهمیت دارد.
برای رسم نمودار هر تابعی باید تابع خصوصیات زیر را دارا باشد
1-تابع در کجا پیوسته است
2-تابع در کجا مشتق دارد
3-محاسبه مشتق اول آن
4-محاسبه مشتق دوم آن
5-محاسبه مجانب قائم و افقی
6-محاسبه تقعر و نقطه عطف آن تابع
7 صعودی یا نزولی بودن تابع
8-رسم نمودار به کمک نقاط بدست آمده
 
==قضیه رول==
کاربر ناشناس