تفاوت میان نسخه‌های «نظام‌الملک ناصرالدین محمد بن صالح»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''ناصرالدین نظام‌الملک''' یا محمدبن صالح ، ملقب به ناصرالدین و نظام‌الملک ، ...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''ناصرالدین نظام‌الملک''' یا محمدبن صالح ، ملقب به ناصرالدین و نظام‌الملک ، ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)