تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

جز
ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
اما در مورد توزیع بارها باید از یک [[انتگرال|رابطه انتگرالی]] استفاده کنیم. بدیهی است که در مورد توزیع حجمی بار [[انتگرال|انتگرال حجمی]] بوده و در مورد توزیع سطحی بار، [[انتگرال|انتگرال سطحی]] خواهد بود.
 
در این حالت - به جای بار آزمون - با کمیت دیگری به نام چگالی بار سر و کار داریم. معمولاً چگالی بار خطی,خطی، چگالی بار سطحی و چگالی بار حجمی به ترتیب با <math>\rho_L</math> (برحسب <math>\frac{c}{m}</math>) ,، <math>\rho_S</math> (برحسب <math>\frac{c}{m^2}</math>) و <math>\rho_V</math> (برحسب <math>\frac{c}{m^3}</math>) نشان می‌دهند.
<br />
عنصر بار و بار کل ناشی از این توزیعات این‌گونه به دست می‌آیند:
<center>
</center>
و به همین ترتیب برای توزیع بارهای سطحی و حجمی نیز به دست می‌آید.
بنابراین,بنابراین، با جایگزینی Q در معادلات و انتگرال‌گیری برای میدان الکتریکی خواهیم داشت:
 
<center>
* [http://kelasedars.org/?p=42 کلاس درس].
* [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C دانشنامه رشد].
* الکترومغناطیس 1۱ / دکتر سعید محمدی / دانشگاه پیام‌نور
 
[[رده:الکترواستاتیک]]
[[رده:فیزیک مقدماتی]]
[[رده:الکترومغناطیس]]
[[رده:فیزیک مقدماتی]]
[[رده:مهندسی برق]]