باز کردن منو اصلی

تغییرات

۶۸ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی monoclinic > دستگاه بلوری مونوکلینیک
| AcF<sub>۳</sub>|| سفید|| Hexagonal, LaF<sub>۳</sub>|| ۴٫۲۷ ||-|| ۷٫۵۳|| ۷٫۸۸
|-
| PaF<sub>۴</sub>|| Dark brown|| [[Monoclinicدستگاه بلوری مونوکلینیک]]|| ۱۲٫۷|| ۱۰٫۷|| ۸٫۴۲|| –
|-
| PaF<sub>۵</sub>|| Black|| [[Tetragonal]], β-UF<sub>۵</sub>|| ۱۱٫۵۳ ||-|| ۵٫۱۹|| –
| AmF<sub>۳</sub>|| Pink or light [[beige]]|| [[Hexagonal crystal system|hexagonal]], LaF<sub>۳</sub>|| ۷٫۰۴<ref name="katz">{{cite book|author = F. Weigel|title = The Chemistry of the Actinide Elements|place=Moscow|publisher = Mir| year = 1997|volume = 2|isbn = 5-03-001885-9|author-separator = ,|author2 = J. Katz|author3 = G. Seaborg|display-authors = 3}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Nave|first1=S.|last2=Haire|first2=R.|last3=Huray|first3=Paul|title=Magnetic properties of actinide elements having the 5f^{6} and 5f^{7} electronic configurations|journal=Physical Review B|volume=28|pages=2317|year=1983|doi=10٫۱۱۰۳/PhysRevB.۲۸٫۲۳۱۷|bibcode = 1983PhRvB..۲۸٫۲۳۱۷N }}</ref>||-|| ۷٫۲۵۵|| ۹٫۵۳
|-
| AmF<sub>۴</sub>|| Orange-red|| [[Monoclinicدستگاه بلوری مونوکلینیک]]|| ۱۲٫۵۳|| ۱۰٫۵۱|| ۸٫۲۰|| –
|-
| CmF<sub>۳</sub>|| قهوه‌ای تا سفید|| Hexagonal|| ۴٫۰۴۱ ||-|| ۷٫۱۷۹|| ۹٫۷
۳٬۹۱۲٬۹۹۱

ویرایش