باز کردن منو اصلی

تغییرات

۵۲ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی cas-number > شماره ثبت سی‌ای‌اس
| ThO<sub>۲</sub>|| PaO<sub>۲</sub>|| UO<sub>۲</sub>|| NpO<sub>۲</sub>|| PuO<sub>۲</sub>|| AmO<sub>۲</sub>|| CmO<sub>۲</sub>|| BkO<sub>۲</sub>|| CfO<sub>۲</sub>
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[CAS-numberشماره ثبت سی‌ای‌اس]]
| ۱۳۱۴-۲۰-۱|| ۱۲۰۳۶-۰۳-۲|| ۱۳۴۴-۵۷-۶|| ۱۲۰۳۵-۷۹-۹|| ۱۲۰۵۹-۹۵-۹|| ۱۲۰۰۵-۶۷-۳|| ۱۲۰۱۶-۶۷-۰|| ۱۲۰۱۰-۸۴-۳|| ۱۲۰۱۵-۱۰-۰
|-
| AcCl<sub>۳</sub>|| UCl<sub>۳</sub>|| NpCl<sub>۳</sub>|| PuCl<sub>۳</sub>|| AmCl<sub>۳</sub>|| CmCl<sub>۳</sub>|| BkCl<sub>۳</sub>|| CfCl<sub>۳</sub>
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[CAS-numberشماره ثبت سی‌ای‌اس]]
| ۲۲۹۸۶-۵۴-۵|| ۱۰۰۲۵-۹۳-۱|| ۲۰۷۳۷-۰۶-۸|| ۱۳۵۶۹-۶۲-۵|| ۱۳۴۶۴-۴۶-۵|| ۱۳۵۳۷-۲۰-۷|| ۱۳۵۳۶-۴۶-۴|| ۱۳۵۳۶-۹۰-۸
|-
۳٬۸۵۸٬۹۷۷

ویرایش