باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی anselm of canterbury > انسلم
'''اصل دلیل کافی''' بیان می‌کند که {{گفتاورد|هیچ گزاره‌ای درست نیست مگر برای این‌گونه‌نبودن‌اش دلیل کافی وجود داشته باشد.}}
این اصل معمولاً به [[گوتفرید لایبنیتز]] نسبت داده می‌شود؛<ref>{{چپ‌چین}}There are numerous anticipations. One often pointed to is in [[Anselm of Canterburyانسلم]]: his phrase ''quia Deus nihil sine ratione facit''[http://12koerbe.de/pan/curdeus5.htm] and the formulation of the [[ontological argument for the existence of God]]. A clearer connection is with the [[cosmological argument for the existence of God]]. The principle can be seen in both [[Thomas Aquinas]] and [[William of Ockham]]. Leibniz formulated it, but was not an originator. See chapter on Leibniz and Spinoza in [[A. O. Lovejoy]], ''The Great Chain of Being''.{{پایان چپ‌چین}}</ref>
هرچند اولین کسی‌که آن را به‌کار برد [[آناکسیماندر]] بود.<ref>{{چپ‌چین}}{{cite book |title= The Greek Achievement: The Foundation of the Western World|last= Freeman|first= Charles|authorlink= |coauthors= |year= 1999|publisher= Allen Lane|location= |isbn= 0 713 99224 7|page= 152|pages= |url= }}{{پایان چپ‌چین}}</ref>
 
۳٬۹۱۱٬۷۳۷

ویرایش