تفاوت میان نسخه‌های «برف روی کاج‌ها»

زنی در مواجهه با یک اتفاق بزرگ در زندگی‌اش، در دو راهه تصمیم قرار می‌گیرد، او یا باید مطابق عرف دست به انتخاب بزند.
 
== جشنواره‌هاجوایـــز ==
جوایز این فیلم به شرح زیر است.
 
۲۲

ویرایش