تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Titleblacklist»

بدون خلاصه ویرایش
صفحهٔ اصلی
 
#چند منظوره
.*(?i:کیر).* <newaccountonly>
.*(?i:مهبل).* <newaccountonly>
.*(?i:قحبه).* <newaccountonly>
.*(?i:جنده).* <newaccountonly>
.*(?i:کون).* <newaccountonly>
.*\.com <newaccountonly|autoconfirmed >
.*\.net <newaccountonly|autoconfirmed >
.*\.org <newaccountonly|autoconfirmed >
.*\.ir <newaccountonly|autoconfirmed >
 
.*(?i:حضرت).* <autoconfirmed>
.*(?i:خامنه.*ا(ی|ي)).* <newaccountonly>
 
.*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w:@\-]+\.[\w\-]+.*
.*@[yY]mail.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*@[yY]ahoo.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
 
# کاربران تایید شده
.*(?i:حضرت).* <autoconfirmed>
 
# نام‌های کاربری غیر مجاز
.*(?i:کیر).* <newaccountonly>
.*(?i:مهبل).* <newaccountonly>
.*(?i:قحبه).* <newaccountonly>
.*(?i:جنده).* <newaccountonly>
.*(?i:کون).* <newaccountonly>
 
## افراد سرشناس
.*(?i:خامنه.*ا(ی|ي)).* <newaccountonly>
.*(?i:احمد(ی|ي).*نژاد).* <newaccountonly>
.*(?i:محمد.*خاتم(ی|ي)).* <newaccountonly>
.*(?i:مهد(ی|ي).*کروب(ی|ي)).* <newaccountonly>
.*(?i:میر.*حس(ی|ي)ن.*موسوی(ی|ي)).* <newaccountonly>
۱۱٬۴۲۵

ویرایش