تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Titleblacklist»

بدون خلاصه ویرایش
# این یک فهرست سیاه عنوان‌ها است. عنوان‌هایی که با یک regex در این صفحه مطابقت کنند را نمی‌توان ایجاد کرد.
# از «#» برای توضیحات استفاده کنید.
 
.*(مدیر|مدير).* <newaccountonly>
صفحهٔ اصلی
 
#چند منظوره
.*\.com <newaccountonly|autoconfirmed >
.*\.net <newaccountonly|autoconfirmed >
.*@[yY]mail.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*@[yY]ahoo.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*(?i:حضرت).* <newaccountonly|autoconfirmed>
 
# کاربران تایید شده
.*(?i:حضرت).* <autoconfirmed>
 
 
# نام‌های کاربری غیر مجاز
.*(?i:کیر).* <newaccountonly>
.*(?i:مهبل).* <newaccountonly>
.*(?i:کون).* <newaccountonly>
 
## افراد سرشناس
.*(?i:مرگ.*بر).* <newaccountonly>
.*(?i:پ(ی|ي)روز.*ست).* <newaccountonly>
.*(?i:ولا(ی|ي)ت).* <newaccountonly>
.*(?i:امام).* <newaccountonly>
.*(?i:خمین.*ا(ی|ي)).* <newaccountonly>
.*(?i:خامنه.*ا(ی|ي)).* <newaccountonly>
.*(?i:احمد(ی|ي).*نژاد).* <newaccountonly>
۱۱٬۴۲۵

ویرایش