تفاوت میان نسخه‌های «بم‌تار»

۱۹۶ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
ویکی‌سازی + تمیزکاری
جز (M samadi صفحهٔ بم تار را به بم‌تار منتقل کرد: نیم‌فاصله)
(ویکی‌سازی + تمیزکاری)
{{بدونبهبود منبع}}
{{Orphan|date=سپتامبر ۲۰۱۰}}
بم تار'''بم‌تار''' یا '''تارباس'''، سازی است شبیه [[تار]] که معمولاً دستهدستهٔ آن چند سانتی متر بلندسانتی‌متر تربلندتر و کاسه طنینی آن اندکی پر حجم ترپرحجم‌تر از [[تار]] است. این ساز توسط [[علینقی وزیری]] برای استفاده در ارکستر ابداع شده‌است.{{مدرک}} [[کلنل وزیری]] چهار نوع صدا دهی برای [[تار]] ابداع کرده که از بین آنها بم تاربم‌تار هنوز هم به کار می‌رود. این ساز سه رشته سیم دارد که قطر آن‌هاآنها از سیم‌های متعارف تار بیشتر است. بم تاربم‌تار مانند [[تار]] با فواصل چهارم و پنجم كوککوک می‌شود.<ref name="HaftKhan">{{یادکرد وب|نشانی = می شودhttp://www.ازhaftkhan.com/stpage.aspx?pid=1520|عنوان تفاوت= هایبم‌تار| عمدهناشر بم= تاروب‌گاه گروه موسیقی هفت‌خان|تاریخ بازدید = ۱۴ خرداد ۱۳۹۱}}</ref> از تفاوت‌های عمده بم‌تار با [[تار]] صدای آن است كهکه يکیک [[اكتاواکتاو]] بم تربم‌تر از [[تار]] می باشداست.<ref name="HaftKhan"/> معمولاً پوست روی نقاره برداشته می‌شود و برای نوازندگی آن از مضراب‌هایی با جنس شاخ<ref name="HaftKhan"/> یا استخوان استفاده می‌گرددمی‌شود.
{{بدون منبع}}
بم تار یا تارباس سازی است شبیه [[تار]] که معمولاً دسته آن چند سانتی متر بلند تر و کاسه طنینی آن اندکی پر حجم تر از [[تار]] است. این ساز توسط [[علینقی وزیری]] برای استفاده در ارکستر ابداع شده‌است. [[کلنل وزیری]] چهار نوع صدا دهی برای [[تار]] ابداع کرده که از بین آنها بم تار هنوز هم به کار می‌رود. این ساز سه رشته سیم دارد که قطر آن‌ها از سیم‌های متعارف تار بیشتر است. بم تار مانند [[تار]] با فواصل چهارم و پنجم كوک می شود.از تفاوت های عمده بم تار با [[تار]] صدای آن است كه يک [[اكتاو]] بم تر از [[تار]] می باشد. معمولاً پوست روی نقاره برداشته می‌شود و برای نوازندگی آن از مضراب‌هایی با جنس شاخ یا استخوان استفاده می‌گردد.
 
== پانویس ==
[[رده:سازهای زهی]]
{{پانویس}}
 
== منابع ==
<references/>
[[رده:سازهای زهی]]
 
http://www.haftkhan.com/stpage.aspx?pid=1520