تفاوت میان نسخه‌های «فریدون حافظی»

بدون خلاصه ویرایش
'''فریدون حافظی''' از نوازندگان [[موسیقی سنتی ایران]] است و [[ساز]] تخصصی او [[تار]] است. در 1300 در کرمانشاه یه دنیا آمد. از نوجوانی شیفته ی نواختن تار بود و چندان این شیفتگی را به پشتکار و جدیت آراسته بود که هنگامی که برای آزمون ورود به هنرستان موسیقی، نزد استادان این هنرستان تار نواخت، ستایش ایشان را برانگیخت و او را به رادیو معرفی کردند.
 
او ۵۰ سال پیشینه تدریس [[تار]] و [[سه‌تار]] دارد. گفته می‌شود خوش صدا ترین تار ساخته شده توسط استاد [[یحیی تارساز]] به رسم هدیه از سوی استاد [[موسی معروفی]] در اختیار ایشان قرار داده شده است. او پس از [[مرتضی نی داود|مرتضا نی داوود]] و [[عبدالحسین شهنازی]] یکی از سه تک‌نوازی است که به رادیو راه یافت.
 
== منبع ==