تفاوت میان نسخه‌های «مهدی بیانی»

جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
* السوانح فی‌العشق [[احمد غزالی]]
* معراجنامه منسوب به [[ابن سینا]]، به خط [[امام فخر رازی]]
* بدایع الازمان فی وقایع [[کرمان]]، [[افضل الدین کرمانی]]
* چند رباعی از حکیم [[عمر خیام]] به خط [[میرعماد]]