انگلیس (ابهام‌زدایی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
این کشور را به عنوان متجاوزترین و استعمارگرترین کشور دنیا می شناسند که نام دیگر آن روباه پیر استعمارگر است.
و در حال حاضر به واسطه ضعف قدرت سابقش دنباله رو سیاستهای اسرائیل و آمریکا است که به واقع تبدیل به سگ دست آموز سهیونیست شده است.
بزرگترین سیاست او شعار معروف (تفرقه بینداز و حکومت کن) است.
* [[انگلستان|انگلند]] منطقه (کشور یا استان) [[بریتانیای کبیر|جزیره بریتانیای کبیر]] و در کشور [[بریتانیا]]
{{ابهام زدایی}}
کاربر ناشناس