تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:محتوای غیرآزاد»

جز
# تصویری که موضوع آنها مربوط به جنگ می‌شود، برای شرح یک مقاله در مورد جنگ. <!--Use may be appropriate if the image itself is a proper subject for commentary in the article: for example, an iconic image that has received attention in its own right, if the image is discussed in the article. -->
# تصویری برای شرح یک مقاله درباره تصویر، در صورتی که تصویر دارای مقاله مربوط به موضوع خودش باشد. <!-- (in which case the image may be described and a link provided to the article about the image)-->
# عکسی از یک خبرگزاری یا عکاس حرفه‌ای (مانند [[آسوشیتد پرس]]، [[خبرگزاری فارس]]) که خود عکس موضوع نقد منبع‌داری در مقاله نباشد.<!--A photo from a press or photo agency (e.g., AP, Corbis or Getty Images), unless the photo itself is the subject of sourced commentary in the article.-->
# <!--A Barry Bonds baseball card, to illustrate the article on Barry Bonds. The use may be appropriate to illustrate a passage on the card itself; see the Billy Ripken article. -->
# جلد یک کتاب یا مجله برای شرح مقاله فردی که در تصویر روی جلد قرار دارد. <!--However, if the cover itself is the subject of sourced discussion in the article, it may be appropriate if placed inline next to the commentary. Similarly, a photo of a copyrighted statue (assuming there is no freedom of panorama in the country where the statue is) can only be used to discuss the statue itself, not the subject of it. -->
۵۲٬۹۸۶

ویرایش