تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:رویدادهای کنونی»

جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ویرایش با ابرابزار)
| style="padding-top: 4px; font-size:100%" | {{درگاه:رویدادهای کنونی/سرخط اخبار}}
----
<span class="noprint plainlinksneverexpand" id="Tnavbar-nodiv" style="white-space: nowrap; font-weight:normal; font-size:xx-small;"> [{{fullurl:درگاه:رویدادهای کنونی/سرخط اخبار}} <span style="color:#002bb8;" title="نمایش.">نمایش</span>] {{}} [{{fullurl:بحث درگاه:رویدادهای کنونی/سرخط اخبار}} <span style="color:#002bb8;" title="بحث.">بحث</span>] {{}} [{{fullurl:درگاه:رویدادهای کنونی/سرخط اخبار|action=edit}} <span style="color:#002bb8;" title="ویرایش.">ویرایش</span>]
 
<small>[[پرونده:Colloquy-irc-icon.png|25 px]]برای مشاهده شرح رویدادها و دیگر خبرها، پایین این بخش را ببینید.</small>[[File:Reload page.png|15px|link={{fullurl:{{FULLPAGENAMEE}}|action=purge}}|تازه‌کردن صفحه]]
 
<!-- لطفاً به نوشته‌های بالای این خط دست نزنید. ضمناً مثالی از الگوی شروع هر بخش جدید: -->{{پاک‌کن}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|0۰}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|[[پرونده:Wikinews-logo.svg|right|50 px]] [{{SERVER}}{{localurl:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|0۰}}
|action=edit}} {{نستعلیق|'''ویرایش رویدادهای امروز'''}}] }}
 
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|1۱}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|1۱}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|1۱}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|1۱}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}
|}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|2۲}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|2۲}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|2۲}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|2۲}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}|}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|3۳}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|3۳}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|3۳}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|3۳}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}
|}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|4۴}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|4۴}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|4۴}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|4۴}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}
|}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|5۵}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|5۵}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|5۵}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|5۵}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}
|}}
{{#ifexist:درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|6۶}}|
{{درگاه:وقایع کنونی/سر جعبه|{{تاریخ روز قبل|6۶}}|درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|6۶}}
}}
{{درگاه:وقایع کنونی/وقایع {{تاریخ روز قبل|6۶}}}}
{{الگو:آستانه:ته جعبه}}
|}}
۷۵۰

ویرایش