باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[[File:Cave painting in Doushe cave, Lorstan, Iran, 8th millennium BC.JPG|thumb|150px|left|دیوارنگاری غار دوشه، خرم آباد لرستان، حدود هزاره هشتم پیش از میلاد]]
[[File:Tall-i Bakun and Susa Pottery.JPG|thumb|150px|left|شماره ۱: ظرف سفالین کشف شده در تل باکون فارس حدود ۴۵۰۰ سال پیش از میلاد{{سخ}}شماره ۲: جام یا گلدان سفالین کشف شده در شوش، خوزستان کنونی. حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد]]
[[File:Jiroft culture-3.JPG|thumb|150px|left|ظروف متعلق به تمدن جیرفت، هزاره سوم پیش از میلاد]]
[[File:Bronze flag, Shadad Kerman, Iran.JPG|thumb|150px|left|پرچم [[برنز|برنزی]] کشف شده در منطقه [[شهداد]] نزدیک [[کرمان]]، [[ایران]]، هزاره سوم پیش از میلاد]]
* [[تمدن جیرفت]]
* [[شهر سوخته]]