تفاوت میان نسخه‌های «ده‌دهی»

۱۶۸ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
مطلب اضافه شد
(منبع)
(مطلب اضافه شد)
تبدیل اعداد ده‌دهی را به طور متوالی بر 2 تقسیم می کنیم و این عمل را تا صفر شدن باقی مانده ادامه می دهیم.
سپس به ترتیب از آخرین خارج قسمت بعد آخرین باقیمانده به اولین باقیمانده مینویسیم.
عدد بدست آمده در مبنای ۲ برابر با عدد مورد نظر ما در مبنای ۱۰ خواهد بود.
 
<big>تذکر</big>: هنگامی که عدد از مبنای کوچک به مبنای بزرگتر می رود ظاهر آن کوچکتر می شود و بالعکس.
 
== منبع ==
۷۴

ویرایش