تفاوت میان نسخه‌های «ویرایش پسارونویسی»

بدون خلاصه ویرایش
'''ویرایش پسارونویسی''' به فرآیندهای بازبینی و ویرایش [[بیان ژن]] در مرحلهٔ [[آران‌ای]] می‌گویند. این فرآیندها پس از [[رونویسی (ژنتیک)|رونویسی]] و پیش از [[رمزخوانی]] انجام می‌پذیردمی‌پذیرند.<ref>{{یادکرد-ویکی | زبان=انگلیسی | عنوان=Post-transcriptional regulation | پیوند=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Post-transcriptional_regulation&oldid=435355760 | بازیابی=۲۷ خرداد ۱۳۹۱}} </ref>
 
از جملهٔ این فرآیندها: