تفاوت میان نسخه‌های «لیره سوریه»

بدون خلاصه ویرایش
 
تاقبل از سال 1947 کلمه ی قرش با حرف "غ" نگارش می شد ، اما از آن پس این کلمه را با حرف "ق" می نویسند.همچنین تا قبل از استقلال [[سوریه]] زبان [[فرانسوی]] نیز علاوه بر [[عربی]] بر روی [[اسکناس]] ها و مسکوکات این کشور دیده می شد اما بعد از استقلال زبان [[فرانسوی]] جای خود را به زبان [[انگلیسی]] داد.
 
==منابع==
{{Reflist}}